دسته: مصاحبه

شهادتنامه شیوا: تراجنس ایرانی 0

شهادتنامه شیوا: تراجنس ایرانی

ملاحظات: نام خانوادگی شاهد قید نشده است. این شهادتنامه بر اساس مصاحبه حضوری با خانم شیوا تهیه شده و در تاریخ 24 مهر 1392 توسط شیوا تأیید شده است. شهادتنامه در 37 پاراگراف تنظیم...

0

روایت شیوا دلدار، ترنس ایرانی

  شیوا دلدار متولد 1359 یک ترنس همجنسگرا است که شش سال پیش از ایران خارج شده و هم اکنون ساکن شهر اسلو در نروژ است. https://video.xx.fbcdn.net/v/t43.1792-2/22534716_1557697317620631_3264283373840891904_n.mp4?efg=eyJybHIiOjE1MDAsInJsYSI6NDA5NiwidmVuY29kZV90YWciOiJzdmVfaGQifQ%3D%3D&rl=1500&vabr=539&oh=6e392e4873c1b63422ee79a460e1f973&oe=5A434753   شیوا دلدار: اسم من در اوراق شناسایی “فرشید عمادی“ نوشته شده است، ولی از یک...