دسته: حقوق و قوانین

0

وضعیت همجنسگرایان در قانون جدید مجازات اسلامی

نویسنده: حمید پرنیان قانون مجازات اسلامی در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۱ مورد تجدید نظر و به‌تازگی مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفته است و پس از امضای ریاست‌جمهوری نسخه جدید آن به‌زودی وارد مرحله اجرایی خواهد...