دسته: مقاله

0

راهبرد جنبش کوئیر (بخش اول)

بخشی از آنچه به عنوان راهبرد (استراتژی) جنبش کوئیر می خوانید، برگردان مقاله “The Overhauling of Straight America” به قلم “Marshall K. Kirk” و “Erastes Pill” است. این مقاله از سال ۱۹۸۷ تا به...

بازی در تهران؛ از آزادی تا گورستان 0

بازی در تهران؛ از آزادی تا گورستان

به: ماریو بارگاس یوسا کورنه ونه گات تو و همه یوزپلنگ­هایی که با من دویده ­اند…! … به: ماریو بارگاس یوسا کورنه ونه گات تو و همه یوزپلنگ­هایی که با من دویده ­اند…! «گفتگو...

0

منتقد، توهمِ توطئه و تئوریِ پرتاب

منتقد، توهمِ توطئه و تئوریِ پرتاب مهناز قزلو دموکراسی نیازمند سازمان ها و نهادهای سیاسی قوی و کارآمدی ست که ظرفیت، توانایی و شایستگی آن را داشته باشند تا مردم و شهروندان شان را...