دسته: مقاله

1

جنس و جنسیت از منظر برخی اندیشمندان علوم اجتماعی؛ با تمرکز بر آرای اندیشمندان برساختگرا

مقاله دوم از سلسله مقالات آموزشی علم جنسیت     مقاله دوم از سلسله مقالاتی که اینجا خواهید خواند، به مروری بر آرای برخی نظریه پردازان و اندیشمندان علوم اجتماعی بر مفاهیم مربوط به...

0

راهبرد جنبش کوئیر (بخش سوم)

ادامه راهنمای نخست: حساسیت زدایی … در همین راستا و همسو با راهنمای نخست، افراد و جامعه نباید در مواجهه با رفتارهای همجنس خواهانه از نوع همجنس بازی و بچه بازی جا بخورند و...

0

راهبرد جنبش کوئیر (بخش دوم)

ادامه راهنمای نخست: حساسیت زدایی … روند بی تفاوت شدن همجنس گرایی/دوجنسگرایی/ترنس-هراس ها و همجنسگرایی/دوجنسگرایی/ترنس-ستیزها، مشابه زمانی است که صدای گوش خراشی از بیرون خانه به گوش می رسد. اگر صدا بسیار آزار دهنده...

0

راهبرد جنبش کوئیر (بخش اول)

بخشی از آنچه به عنوان راهبرد (استراتژی) جنبش کوئیر می خوانید، برگردان مقاله “The Overhauling of Straight America” به قلم “Marshall K. Kirk” و “Erastes Pill” است. این مقاله از سال ۱۹۸۷ تا به...

بازی در تهران؛ از آزادی تا گورستان 0

بازی در تهران؛ از آزادی تا گورستان

به: ماریو بارگاس یوسا کورنه ونه گات تو و همه یوزپلنگ­هایی که با من دویده ­اند…! … به: ماریو بارگاس یوسا کورنه ونه گات تو و همه یوزپلنگ­هایی که با من دویده ­اند…! «گفتگو...

0

منتقد، توهمِ توطئه و تئوریِ پرتاب

منتقد، توهمِ توطئه و تئوریِ پرتاب مهناز قزلو دموکراسی نیازمند سازمان ها و نهادهای سیاسی قوی و کارآمدی ست که ظرفیت، توانایی و شایستگی آن را داشته باشند تا مردم و شهروندان شان را...

عمل تطبیق جنسیت در سوئد 1

عمل تطبیق جنسیت در سوئد

نویسنده: مهناز قزلو  سال ١٩٧٢، سوئد نخستین کشور در جهان بود که قوانینی برای بهداشت و درمان افراد ترانس سکسوئل با هزینه ی دولت را به تصویب رساند. این قوانین در زمان خود، در جامعه...