آرشیو روزانه: فوریه 10, 2019

0

نهاد قانونگذاری بریتانیا و اتهامات غیرحقوقی شادی صدر

نهاد قانونگذاری رسانه‌ای در بریتانیا (آفکام)1 پس از بررسی طرح شکایت من نسبت به برنامه‌ی “چشم‌انداز” در تلویزیون “ایران‌اینترنشنال” بتاریخ ششم ژوئن 2018در روندی که تقریبن هفت ماه طول کشید، رای نهایی خود را...