آرشیو روزانه: مارس 11, 2019

0

دشواری‌های تراجنسی‌ها در افغانستان: از مشکلات اجتماعی تا حقوقی

تراجنسی‌ها که در افغانستان به آن‌ها جنس خنثی یا دوجنسه هم می‌گویند، با دشواری‌های زیادی در زندگی‌شان رو به رو هستند. از آزار و اذیت در اجتماع گرفته، تا محرومیت‌های حقوقی. به همین دلیل،...