برچسب: بازی در تهران؛ از آزادی تا گورستان

بازی در تهران؛ از آزادی تا گورستان 0

بازی در تهران؛ از آزادی تا گورستان

به: ماریو بارگاس یوسا کورنه ونه گات تو و همه یوزپلنگ­هایی که با من دویده ­اند…! … به: ماریو بارگاس یوسا کورنه ونه گات تو و همه یوزپلنگ­هایی که با من دویده ­اند…! «گفتگو...