برچسب: دیو و دلبر

دیو و دلبر 0

فیلم “دیو و دلبر”

بتازگی شرکت دیزنی فیلم تولید کرده است با نام “دیو و دلبر”. در فیلمهای تهیه شده توسط دیزنی تلاش بر آن است که تابوهای اجتماعی به چالش کشیده شوند. استفاده از یک شخصیت همجنسگرا در فیلم “دیو...