دسته: شعر

0

شعر عاشقانه از مهناز قزلو

دلم را پیشِ عشق بِبَر در آفتاب های کاغذی، یخ زده است آتش بزن هیزمِ قلبم را قطره قطره بچکد رازهای بارانی اش شالِ سرخِ عشق را بر شانه های دلم بینداز بیقرار، عاشقِ...