دسته: روابط جنسی

0

آموزش امور جنسی – بخش دوم

تخیلات ذهنی   مغز یکی از قدرتمندترین بخشهای بدن انسان است. شما قادر هستید در تخیل تان تبدیل به کسی دیگر شوید. شما می توانید در تخیلات ذهنی خود، هم مذکر و هم مونث...

0

آموزش روابط جنسی

تمایل جنسی   یشتر انسانها دارای تمایل جنسی  بوده و از این نظر تحریک پذیر هستند. مجذوب کسی می شوند، میل جنسی دارند و مایل هستند با خود یا دیگری عمل جنسی انجام دهند....

شرم کون‌دادن 0

شرم کون‌دادن

«شخصی امردی به خانه برد و درهمی به دستش نهاد و گفت بخواب تا برنهم. امرد گفت من شنیده‌ام که تو امردان را می‌آوری تا بر تو نهند. گفت آری، عمل با من است...