راهبرد جنبش کوئیر (بخش چهارم)

ادامه راهنمای نخست: حساسیت زدایی

… این نکته را باید در نظر گرفت که گرایش های جنسی و گرایش های جنسیتی مانند دیگر پدیده ها در طبیعت، طیف پیوسته ای دارند ولی پاسخ دهنده ما به احتمال قوی در دنیای دو ارزشی سیر می کند. از آنجا که منطق دو ارزشی نمی تواند پدیده های فازی را به عدالت تبیین کند، پرسیدن اینکه همجنس گرایی را خوب می دانید یا بد، قبول دارید یا نه و پرسش هایی از این دست، پرسش هایی سیاه و سفید است که به تقویت منطق دو ارزشی می انجامد و پاسخ عادلانه ای در پی نمی آورد.

در استفتاء و در مباحثه های مذهبی تنها پرسش و پاسخ های رنگین کمانی بر آمده از منطق فازی که تقویت کننده منطق چند ارزشی اند، در راستای گام حساسیت زدایی موثر هستند. پرسش هایی که پاسخ بله یا خیر ندارند و بسته نیستند. پرسش هایی که با چرا، چگونه، چطور و … شروع می شوند. پرسش و پاسخ هایی درباره پیوستگی گرایش ها، خود گرایش و نه حواشی آن و نه رفتارهای جنسی)

برای مجهز شدن به چنین بستر منطقی از مقاله “پنج مفهوم، پنج کلمه، یک چوب” بهره گیرید که دوشادوش مقیاس کینزی، مفهوم همجنس گرایی، همجنس بازی و دو جنس گرایی را در پیوند با عدالت جویی روشن می کند. همچنین مقاله “جنسیت و گرایش های جنسی به زبان ریاضی (مقیاس برداری)” بیان نوینی از این مفاهیم ارائه می دهد. (به مقالات الیاس رجوع شود که در پین پست آمده)

در این میان باید توجه داشت که نسبت میان لواط (تجاوز مرد به مرد) با همجنس گرایی مانند نسبت میان زنا با دگرجنس گرایی و یا نسبت میان تجاوز جنسی (میان زن و مرد) با دگرجنس گرایی است. (با پوزش فراوان از به کارگیری الفاظ بالا، گریزی نبود.)افزون بر مقاله های “تفسیری که به سرعت از گفتگوی دینی حذف می شود.” و “تفسیر همجنسگرایی”، بلاگ “داستان قوم لوط” مطالب قابل توجهی در این باره گرد آورده است.

نه تنها در بحث و جدل و پرسش های مذهبی بلکه به طور کلی برای برون آیی (آشکارسازی هویت جنسی و جنسیتی)، ابتدا ذهن طرف مقابل و کلاً اطرافیان را به تفكر در مورد ریشه های ژنتیكی همزمان دارا بودن اندام های زنانه و مردانه وادار باید کرد.

برای نمونه پرسش و آگاهی بخشی درباره دو جنسی ها و دوجنسه ها تا هضم کامل حقیقت وجودی آنها برای مخاطب باید مستمر باشد. این استمرار تا شکل گیری ذهنیت مخاطب در برقراری ارتباطی نو میان فیزیک آنها با خدا، خلقت، طبیعت و یا تکامل باید برقرار بماند.(معناگذاری ذهنی)

در مرحله بعد با پرسش در مورد رفتار زنانه آقایان یا مردانه خانم ها اثر هورمون های جنسی بر كردار، گفتار و پندار باید روشن شود.

اطرافیان به این نتیجه باید رسانده شوند كه بین رفتار و ظاهر كاملاً مردانه تا كاملاً زنانه، گستره پیوسته ای وجود دارد. افراد و حتی زن و شوهر های زیادی دور و بر هر یک از ما هستند كه از آنها به عنوان نمونه می توان یاد کرد.

اطرافیان به این نتیجه باید رسانده شوند كه همجنس گرایی و سپس دوجنس گرایی، بر آمده از ژنتیک و اثر پذیر از واكنش های شیمیایی بدن است و در این گستره قرار می گیرند و با همجنس بازی، دوجنس بازی و تنوع طلبی جنسی و یا جنسیتی متفاوت اند.

آنها با آينده همجنس گرا بودن، امكان خانواده داشتن و تعهدات زندگي مشترک دو همجنس باید آشنا شوند.

پس از قدم های بالا به راهکارهای کاهش عواقب بیان گرایش جنسی و گرایش جنسیتی ویژه خود فکر کنید و از امنیت خویش بطور نسبی مطمئن شوید.

اکنون به نسبت قبل آزادانه تر و بی پرده تر می شود با آنها درباره گرایشمان حرف زد.

آنها از آينده گرایش جنسی ویژه هر یک از ما باید مطمئن شوند.

آنها از هرز نبودن احساس ما به همجنس باید مطمئن شوند.

آنها به حضور در زندگی ما و كمك و مشورت آينده باید مطمئن شوند.

پس از آن آزادی و امنیت لازم را خواهند داد تا باز هم بتوان از گرایش خود گفت و خویشتن را بیشتر و بهتر شناخت و شناساند.

به این ترتیب، آشنایی جامعه ابتدا با فراجنسی ها (ترنس ها) سپس با همجنسگرایان و به دنبال آن با دوجنسگرایان، ترتیبی است که رعایت آن درک بهتری از هویت جنسی-جنسیتی را باعث می شود و کارایی اجتماعی بیشتری به دنبال می آورد.

امروزه دوجنس گرایان در عمل با وجه همجنس خواهانه خویش مشکل پیدا می کنند که راهکار حقوقی آن مسیری جدا از همجنسگرایان نیست. آشکارا زمانی که همجنسگرایی و زوج همجنسگرا تعریف و پذیرفته شده باشد، دوجنسگرایان در محیطی آزاد و پس از خودشناسی بیشتر، بالقوه امکان انتخاب عادلانه تری خواهند داشت.

چنان محیطی پیش بینی یک دوجنس گرا، شریک وی و جامعه را از آینده و از خانواده _با تعریف امروزی یا تعریفی جدید_ بهبود می بخشد و همین به امنیت روانی و اجتماعی بیشتر می انجامد. امنیتی که لازمه آزادی است.

در کل به جای اینکه هویت جنسی به اجبار تصادف یا سن ازدواج و مانند اینها برای نزدیکان به ویژه خانواده رو شود بهتر است هوشمندانه و با رعایت نکات بالا فرایندی باشد که به مرور شکل می گیرد و آشکار می شود.

خانواده اقلیت های جنسی از دانستن اینکه فرزندشان گرایشی به همجنس دارد، ابتدا ناراحت می شوند. آنها نسبت به جنسیت و گرایش به همجنس و آینده ای که در انتظار فرزندشان است جهل نسبی یا مطلق دارند، پس طبیعی است که هراسان شوند. ولی زمانی که جهل و هراس آنها ریخت، موثرترین حساسیت زدایی را از محافل خانوادگی به صحنه اجتماعی می توانند بکشانند.

تحقیقات نشان داده است زنان جوان بیشتر از مردان و زودتر به درک درستی از گرایش به همجنس می رسند و هراس خود را کنار می گذارند، به این ترتیب تبلیغ در مجله های بانوان و گفتگو در برنامه های مربوط به خانم ها به نسبت اثر بخشی بیشتری دارد. آنها می توانند نظر مردان همراه خود را بهتر از من و شما تغییر دهند. اینجاست که نقش همجنس گرایان زن، خواهران و مادران همجنسگرایان بسیار پر رنگ می شود.

برون آیی اینترنتی در صفحه هایی مانند …

ادامه راهبرد را با بر چسب “پیش نویس راهبرد ” در بخش آینده دنبال کنید.

گردآورنده و تنظیم: الف.پ.

 

 

 

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *