اطلاعاتی برای شما که هم جنسگرا، دوجنسگرا و یا ترنس هستید و در سوئد در خواست پناهندگی کرده اید

اداره ی مهاجرت بدین طریق قصد دارد شما را که هم جنس گرا، دوجنس گرا و یا ترنس می باشید و تقاضای پناهندگی کرده ، از حقوق تان مطلع کند. ریسک ایذا و تعقیب و نیز تهدید شما به سبب تمایل جنسی تان فارغ از سوی دولت، خانواده و یا هر کسی دیگر می تواند موجب به رسمیت شناخنن شما بعنوان پناهنده شود. بنابر معاهده ی بین املللی پناهندگان، قوانین سوئد و اتحادیه ی اروپا از جمله اگر بتوانید به دلیلی مستدل ثابت کنید که به سبب گرایش جنسی و یا تعلق به گروه خاصی امکان دارد که مورد تعقیب و ایذا قرار بگیرید، حق دارید که به عنوان پناهنده شناخته شوید. ریسک آزار و تهدید و تعقیب ممکن است که از سوی مقامات دولتی وسازمانی در کشور شما و یا از سوی اطرفیان و یا هر گروه و جمعی صورت گیرد. از سوی دیگر ممکن است حتا کشور شما نتواند و یا نخواهد که شما را در پناه خویش گرفته و امنیت شما را در مقابل این گونه تعقیب و ایذا حفظ کند.
شما  می توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد پناهندگی، قوانین و مقررات، حقوق و وظایف و تعهدات که با عنوان های مختلف به وب سایت اداره مهاجرت سوئد مراجعه کنید. برای این که اداره ی مهاجرت سوئد بتواند در مورد امر پناهندگی شما تصمیم صحیح اتخاذ کند، مهم است که تا حدامکان موقعیت و هراس خود را از آنچه ممکن است در صورت بازگشت به کشور تان برای شما اتفاق افتد، این اداره را توجیه کنید. مجموعه ای از دلایل : خشونت، تهدید و خطر ضرب وشتم بسیار شدید از سوی خانواده و نزدیکان، دولت و افراد دیگر می تواند دلیل مثبتی جهت پناهنده شناخته شدن باشد. اگر قوانین، مقررات عام و یا برداشت عموم شامل این باشد که به سبب گرایش جنسی مورد اهانت و توهین به عنوان مثال: مجازات، ضرب و شتم سخت نسبت به جان و سلامتی تان قرار بگیرید ویا از تحصیل محروم شده و یا در انتخاب شغل و حق استفاده از خدمات درمانی به شما امتناع شود، حق موجه دارید که پناهنده شناخته شوید. ریسک حتک حرمت شخصی به سبب هم جنس گرایی، دوجنس گرا ییو یا ترنس بودن شما که موجب تعقیب و ایذا محسوب شود، می تواند موجب به رسمیت شناختن شما بعنوان پناهده شود.
در طول اقامت در سوئد اگر شما همرا ه با خانواده تان تقاضای پناهندگی در سوئد کرده اید، و هراس دارید که دیگران از آنچه برای شما در کشورتان اتفاق افتاده است با خبر شوند، می توانید تقاضای رایزنی و کمک کنید. در صورت احتیاج به اطلاعات بیشتر در مورد مقررات و قانون محرمانه بودن و حفظ اسرار با مأمور رسیدگی به پرونده تان تماس بگیرید. شما همیشه حق دارید که با مؤسسات آزادی که برای رفاه حال زنان، هم جنسگرایان و دوجنس گرایان و ترنس کار می کنند، نماس بگیرید. شما هرچه بیشتر در مورد حقوق خود و امکانات گرینه های مختلف اطلاع داشته باشید، گرفتن تصمیم در مورد آینده تان را ساده تر می کند.
اطلاعات مفید درهنگام رسیدگی به امر پناهندگی :
هرچه سریعتر پاسپورت و کلیه ی مدارک شناسایی خود را جهت ثبوت هویت تان در اختیار اداره ی مهاجرت بگذارید. اظهارات شما در نزد اداره مهاجرت محرمانه است و هیچ کسی غیراز شما از این که چرا کشورتان را ترک کرده اید، اطلاع نخواهد یافت. ازاین رو مهم است که شما از همان لحظه ی نخست کلیه ی مطالب و آنچه در کشورتان به شما گذشته است و این که در صورت بازگشت چه اتفاقی برای شما خواهد افتاد، بازگو کنید. بطور مثال این که ممکن است که مورد ضرب  و شت و یا هر نوع تهدید قرار گرفته و یا اهانت وتهدیدهای دیگری از این نوع به شما اعمال شود. این بسیار مهم است که از ابتدا دلیل تقاضای پناهندگی شما درطول پروسه ی رسیدگی مشخص و روشن باشد. دراین صورت اداره ی مهاجرت قضاوت صحیح درمورد تقاضای شما کرده و شما را هرچه سریعتر از نتیجه ی آن مطلع می کند.
 کارمندان اداره ی مهاجرت مجاز نیستند که با کسان دیگری در مورد هویت شما و یا دلیل تقاضای پناهندگی تان گفتگو کنند و به این دلیل که قانون حفظ اسرار در مورد شما صدق می کند. حفظ اسرار از جمله شامل هر نوع اطلاعات مربوط به شما می باشد که فقط دراختیار کسانی قرار داده می شود که قانوناً حق دسترسی به آن را دارند. متزجمین، وکیل ها و کلیه ی کسانی که با امور پناهندگی سرو کار دارند، شامل قانون حقظ اسرار می شوند و حق ندارند که نام، آدرس و یا دلیل پناهندگی شما را برای کسی بازگو کنند.
در صورت امکان شما می توانید مدرکی که هراس شما را تأیید کند، در اختیار ادراه ی مهاجرت قرار دهید؛ مانند  گواهی از کشورتان، نامه ی تهدیدآمیز، عکس، گواهی پزشک ویا مدرک دیگری که گفته های شما را ثابت کند. مسئولیت باز گو کردن لزوم و احتیاج به پناه و ایمنی و این که وضعیت موجود در کشورتان به چه ترتیبی بر روی شما تأثیر خواهد گذاشت، با شما می باشد. اداره ی مهاجرت و وکیل شما حق دارند که درمورد وضعیت گرایش جنسی افراد : هم جنس گرایی، دو جنس گرایی و  ترنس )personer-HBT )در کشورتان تحقیق کنند. از این جهت مفید است که شما از اقداماتی که از سوی اداره ی مهاجرت و وکیل تان در مورد پروسه ی رسیدگی به وضع شما و آن چه که در کشور تان می گذرد مطلع باشید، نسخه ای از این اقدامات در اختیار شما گذاشته خواهد شد.
مفید است که بدانید شما برای احساس ایمنی خود می توانید در صورت امکان جنسیت مترجم، مأمور رسیدگی و وکیل تان را انتخاب کنید. شما حق دارید که بدون حضور فرد دیگری، وکیل و مأمور رسیدگی خود را به تنهایی ملاقات کنید. شما در صورتی که به بیماریی مبتلا هستید که الزام به درمان فوری باشد، حق معاینه و درمان رایگان دارید. شما جهت رایزنی و حمایت همیشه حق دارید که با مؤسسات آزاد تماس بگیرید.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *