برچسب: از این پس در سیستم حمل و نقل لندن لفظ ‘خانم‌ها و آقایان’ بکار نمی‌رود

از این پس در سیستم حمل و نقل لندن لفظ 'خانم‌ها و آقایان' بکار نمی‌رود 0

از این پس در سیستم حمل و نقل لندن لفظ ‘خانم‌ها و آقایان’ بکار نمی‌رود

سیستم حمل و نقل لندن اعلام کرده که درنحوه خوشامد گویی به مشتریانش در متروهای این شهر تغییراتی ایجاد کرده است. از کارکنان متروی لندن خواسته شده که از این پس به جای گفتن”...