برچسب: بازی آلمان – دانمارک و نمادهاى رنگين كمانى

بازی آلمان - دانمارک و نمادهاى رنگين كمانى 0

بازی آلمان – دانمارک و نمادهاى رنگين كمانى

بازی آلمان – دانمارک و نمادهاى رنگين كمانى بسیج دانشجویی با صدور بیانیه‌ای، خواستار “شدیدترین برخورد” نسبت به حرمت‌شکنی عوامل پخش زنده بازی دوستانه آلمان و دانمارک شده است. “بسیج” معتقد است این بازی...