برچسب: خالق نماد ترنسجندریسم و فعال این حوزه، هالی بوسول درگذشت.

خالق نماد ترنسجندریسم و فعال این حوزه، هالی بوسول درگذشت. 0

خالق نماد ترنسجندریسم و فعال این حوزه، هالی بوسول درگذشت

خالق نماد ترنسجندریسم و فعال این حوزه، هالی بوسول درگذشت. هالی بوسول، هنرمند اسطوره ای، فعال، رهبر معنوی و خالق نماد ترنسجندریسم در سن 67 سالگی، آخر هفته گذشته در گذشت. “باید این را...