برچسب: راه اندازی یک “مسجد لیبرال که در آن زنان و مردان در کنار هم نماز می‌خوانند

راه اندازی یک “مسجد لیبرال که در آن زنان و مردان در کنار هم نماز می‌خوانند 0

راه اندازی یک “مسجد لیبرال که در آن زنان و مردان در کنار هم نماز می‌خوانند

“مسلمانان اعم از همجنسگرا، سکولار، شیعه و سنی و زنان بدون پوشش اسلامی می توانند در مسجد ابن رشد-گوته عبادت کنند. این اسم از نام محمد بن احمد بن رشد اندلسی، فیلسوف قرون وسطی...