برچسب: رهبر چچن خطاب به مردم

رهبر چچن خطاب به مردم 0

رهبر چچن خطاب به مردم

رهبر چچن خطاب به مردم: اگر در میان خانواده و اقوام همجنسگرایی میشناسید اورا به قتل برسانید رمضان کادیروف رهبر بخش خودمختار چچن در روسیه در تازه ترین مصاحبه خود با شبکه HBO از...