برچسب: مراسم رژه افتخار (پراید) در استکهلم

مراسم رژه افتخار (پراید) در استکهلم 0

حضور ماناو در مراسم رژه افتخار (پراید) در استکهلم روز شنبه پنجم آگوست 2017

هر ساله جشنواره راهپیمایی افتخار (پراید) همجنسگرایان، دوجنسگرایان و تراجنسی/جنسیتی و به طور کلی کوئیر در شهر استکهلم در راستای شکستن کلیشه ها و نرم های ضد انسانی، احقاق حقوق مدنی، اجتماعی و …...