برچسب: هشدار “ماناو” به دوستان با هويتهاى جنسی و جنسیتی متفاوت (ال.جی.بی.تی و …) که به دلایل گوناگون نیازمند مشاوره‌ای امن و تخصصی هستند!

هشدار "ماناو" به دوستان با هويتهاى جنسی و جنسیتی متفاوت (ال.جی.بی.تی و ...) که به دلایل گوناگون نیازمند مشاوره‌ای امن و تخصصی هستند! 0

هشدار “ماناو” به دوستان با هويتهاى جنسی و جنسیتی متفاوت (ال.جی.بی.تی و …) که به دلایل گوناگون نیازمند مشاوره‌ای امن و تخصصی هستند!

در سالها و بويژه در هفته‌های اخیر دیده شده افرادی که فاقد تحصیلات و تخصص، گواهی‌های ضروری و مجوز لازم هستند اقدام به ارائه‌ی خدمات مشاوره از جمله مشاوره‌های روانشناختی و روانکاوی آنلاین کرده...