برچسب: کاربرد نظریه میان برشی در جنبش کوئیر

کاربرد نظریه میان برشی در جنبش کوئیر 0

کاربرد نظریه میان برشی در جنبش کوئیر

کاربرد نظریه میان برشی در جنبش کوئیر مهناز قزلّو بیست‌وسوم‌جولای‌دوهزاروهفده نظریه میان برشی یا اینترسکشونالیتی، ابزاری برای تجزیه و تحلیل، حمایت و توسعه خط مشی های  مطالعاتی است که تبعیض های چندگانه و رابطه...