دسته: آموزش

0

ترمینولوژی کوئیر (بخش یکم)

دوجنسگراستیزی (بای فوبیا): مجموعه ای رفتارها و نگرشهای منفی به افرادی است که به همجنس و به غیر همجنس خود تمایلات عاطفی و جنسی دارند. این رفتارها همان طور که از جانب جامعه دگرجنسگرا...

جنسیت به مثابه ابزاری برای کنترل اجتماعی 0

جنسیت به مثابه ابزاری برای کنترل اجتماعی

جنسیت به مثابه ابزاری برای کنترل اجتماعی؛ نگاهی به آرای میشل فوکو (Michel Foucault) مقاله پنجم از سلسله مقالات آموزشی جنس و جنسیت   میشل فوکو، فیلسوف و اندیشمند فرانسوی را در حوزه جنسیت...

آشفتگی جنسیتی در نظریه کوئیر 0

آشفتگی جنسیتی در نظریه کوئیر

آشفتگی جنسیتی در نظریه کوئیر؛ نگاهی مختصر به آرای جودیت باتلر مقاله چهارم از سلسله مقالات آموزشی جنس و جنسیت   تئوری کوئیر را همان طور که در مقاله پیش به صورت مختصر اما...

0

کوئیر، هویت ماست؛ نگاهی بر نظریه کوئیر، ریشه هایش و آینده اش

مقاله سوم از سلسله مقالات آموزشی جنس و جنسیت کوئیر (Queer) را شاید هنوز نتوان به خوبی به فارسی ترجمه کرد. در واقع هنوز هیچ ترجمه درخوری برای این واژه لاتین پیدا نشده است....

1

جنس و جنسیت از منظر برخی اندیشمندان علوم اجتماعی؛ با تمرکز بر آرای اندیشمندان برساختگرا

مقاله دوم از سلسله مقالات آموزشی علم جنسیت     مقاله دوم از سلسله مقالاتی که اینجا خواهید خواند، به مروری بر آرای برخی نظریه پردازان و اندیشمندان علوم اجتماعی بر مفاهیم مربوط به...

0

اینترسکشنالیتی چیست؟

آزاده کیاناستاد جامعه شناسی، دانشگاه پاریس  اینترسکشنالیتی چیست، از کجا آمده، و کاربرد آن در جوامع ما چه می‌تواند باشد؟   درهم‌تنیدگی روابط اجتماعی جنسیتی، طبقاتی، قومی، مذهبی و جنسی، یا اینترسکشنالیتی هم یک...

0

راهبرد جنبش کوئیر (بخش اول)

بخشی از آنچه به عنوان راهبرد (استراتژی) جنبش کوئیر می خوانید، برگردان مقاله “The Overhauling of Straight America” به قلم “Marshall K. Kirk” و “Erastes Pill” است. این مقاله از سال ۱۹۸۷ تا به...

شرم کون‌دادن 0

شرم کون‌دادن

«شخصی امردی به خانه برد و درهمی به دستش نهاد و گفت بخواب تا برنهم. امرد گفت من شنیده‌ام که تو امردان را می‌آوری تا بر تو نهند. گفت آری، عمل با من است...